بازدید:
تاريخ : 1396/06/18
پیامرسان سروش جایگزین برتر تلگرام
برخی امکانات:
تماس رایگان
امکان پرداخت پول در کانال
سرویس پرداخت شارژ و...
بازخورد 
...

مهمترین نکته:
این نرم افزار کاملا ایرانی و بدست جوانان مملکتمون درست شده،حمایت ما،پشتوانه پیشرفت این برنامه و ایجاد شغل برای دوستامونه